گروه آموزشی مشاوره و پرورشی و تربیت بدنی در سوریه و لبنان و اردن

چهارشنبه 13 اردیبهشت‌ماه سال 1391

برگزاری جلسه ی انتخاب رشته با اولیای سال اول متوسطه

در تاریخ چهارشنبه 91/2/13 نشستی با حضور اولیای سال اول متوسطه برگزار گردید . هدف از این  جلسه بحث وتبادل نظر با اولیای دانش آموزان سال اول جهت انتخاب رشته ی دقیق  آنان می باشد.