گروه آموزشی مشاوره و پرورشی و تربیت بدنی در سوریه و لبنان و اردن

شنبه 13 اسفند‌ماه سال 1390

تغییرنگرش

تغییرنگرش

می گویند در کشور ژاپن مرد میلیونری زندگی می کرد که ازچشم درد خواب به چشم نداشت و برای مداوای چشم دردش انواع قرص ها و آمپول ها را استفاده کرده بود اما نتیجه چندانی نگرفته بود.

وی پس از مشاوره فراوان با پزشکان و متخصصان ، درمان درد خود را مراجعه به یک راهب مقدس و شناخته شده می بینید.وی به راهب مراجعه می کند و راهب نیز پس از معاینه وی به او پیشنهاد میکند که مدتی به هیچ رنگی جز رنگ سبز نگاه نکند.مرد پس از بازگشت از نزد راهب به تمام مستخدمین خود دستور می دهد با خرید بشکه های رنگ سبز، تمام خانه را با سبز رنگ آمیزی کند.همین طور تمام اسباب و اثاثیه منزل ،رنگ ماشین لباس اعضای خانواده و هر آنچه که به چشم او می آمد را نیز با همین رنگ عوض می کند و البته نیز درد چشمش هم تسکین می یابد.

بعد از مدتی  مرد میلیونر برای تشکر از راهب ، وی را به منزلش دعوت می کند.راهب که با لباس نارنجی وارد خانه او می شود، متوجه می شود که باید رنگ لباسش را عوض کرده و خرقه ای سبز بر تن کند.با پوشیدن لباسی سبز رنگ وارد خانه او می شود او وقتی به محضر بیمارش می رسد از او می پرسد آیا چشم دردش تسکین یافته است؟مرد ثروتمند تشکر کرده و می گوید: بله اما این گران ترین مداوایی بود که تا کنون داشته است.

مرد راهب با تعجب به بیمارش می گوید :بالعکس این ارزانترین نسخه ای بوده که تا کنون تجویز کرده ام.برای مداوای چشم دردتان تنها کافی بود عینکی با شیشه سبز خریداری کنید و هیچ نیازی به همه مخارج نبود.

برای این کار نمی توانی تمام دنیا را تغییر دهی، بلکه با تغییر چشم اندازت(نگرش)می توانی دنیا را به کام خود درآوری.تغییر دنیا کار احمقانه ای است اما تغییر نگرش ارزانترین و موثرترین روش می باشد.